Ielts

Sınav sistemiyle paralel olarak IELTS hazırlık eğitimleri 4 bölümden oluşmaktadır.

  • Listening
  • Speaking
  • Reading
  • Writing

IELTS sınıflarına alınan ve zaten belirli bir seviyede İngilizce bilgisine sahip olan öğrenciler taktik ağırlıklı bir sınav olan IELTS’de performansı artırmayı amaçlayan bir eğitim anlayışıyla yetiştirilirler.

IELTS sınavına yönelik eğitimler 5. veya 6. kur seviyesinde olan, yani upper intermediate seviyesi ve üzerindeki öğrenciler için uygundur.